FB PIXEL Счетоводни услуги за фирми и търговци | NB Profit

Счетоводни услуги за фирми и търговци от NB Profit

УСЛОВИЯ ЗА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИМЕСЕЧНА ЦЕНА*
до 50 фактури300 лв
от 51 до 100 фактури450 лв
от 101 до 200 фактури месечно600 лв
над 201 фактури месечно800 лв
*Заплащане според броя на входящите фактури месечно
ДОПЛАЩАНЕ
За всеки касов апарат30 лв
За всяка банкова сметка30 лв
За всяка кредитна и дебитна карта30 лв
За всяка платежна система (PayPal, MyPOS и др.)75 лв
За всеки втори и следващ онлайн или физически магазин (първият не се заплаща)200 лв
Следене на складови наличности по брой и вид на стоката100 лв. за всеки 1 000 продукта
Подаване на годишна справка за едно физическо лице100 лв
ТРЗ и персонал (трудови договори, уведомяване на НОИ, декларации, болнични, трудови досиета)30 лв./служител
*Броят на фактурите включва фактури за покупки и фактури за продажби
**Счетоводството на работеща фирма можем да поемем само от началото на календарната година

Какво е включено в цената?

Пълно счетоводство на онлайн и физически магазини

Счетоводство на дропшипинг търговци

Неограничен брой изходящи фактури към крайни клиенти на магазините

Годишно счетоводно обслужване и обявяване в Търговския регистър

Ежемесечно подаване на справки-декларации по ДДС

Онлайн счетоводство с доставка на документи по куриер за ваша сметка

Печат на платежни документи и издаване на фактури към клиенти

Регистрация по ДДС

Деклариране на онлайн магазина в НАП

Изготвяне на индивидуален сметкоплан

Изработване на счетоводна политика

Месечно завеждане на счетоводни регистри

Водене на склад – стоки, материали

Амортизационен план на дълготрайни активи

Наблюдение на паричния поток – контрагенти и разчети с бюджета

Данъчна защита

Данъчни консултации

Следене на задълженията на компанията

Подаване на отчети и декларации в НАП, НОИ, БНБ и НСИ

Обработка и подаване в НОИ на болнични листове

Заверка на осигурителни книжки и подаване на документи в НОИ

Онлайн архив на цялото счетоводство и документи на компанията ви

Издаване на справки за задължения

Издаване на справки за активи

Издаване справки за трудовоправни отношения

Изготвяне на хонорар-сметки, служебни бележки и удостоверения

Изготвяне на месечен отчет за приходи и разходи (ОПР)

Какво не включва цената, но можем да направим?

Учредяване на търговско дружество

Изготвяне на управленски отчети, различни от ОПР

Откриване на банкови сметки

Издаване на кредитни и дебитни карти

Пътни листове

Финансов одит

Износ и извеждане в ЕС

Интрастат декларации

Обработка на склад

Извършване на инвентаризации на търговски обекти

Одиторски заверки на отчетите

Съдебно-счетоводни експертизи

Изготвяне на VIES декларациидни експертизи

Подготовка на документи за банков кредит и фирмен лизинг

Административни услуги по регистрация в Комисията за защита на личните данни

Подбор на счетоводен персонал

Интернет банкиране

Планиране и изготвяне на бюджети

Търговски анализи

Вътрешен счетоводен одит

Управленско счетоводство

В наши дни счетоводното обслужване е неразделна част от дейността на всеки бизнес и онлайн магазините не правят изключение.

За да бъде бизнесът ти изряден, а дейността ти – 100% законна, NB Profit предлага пълно данъчно и счетоводно обслужване на фирми и търговци.

Видове счетоводни услуги, предлагани от NB Profit

NB Profit ти предоставя счетоводно обслужване, което включва всичко необходимо, за да може бизнесът ти да се развива успешно:

 • Услуги за данъчно счетоводство – пълно данъчно счетоводство, което гарантира успеха на твоя бизнес; годишно приключване; данъчна защита; одити.
 • Финансови услуги и консултиране в различни направления на бизнеса ти – финансови операции за внос (импорт) и износ (експорт) на стоки; откриване и счетоводно управление на банкови сметки и платежни инструменти; е-банкиране.
 • Други счетоводни услуги, свързани с дейността на търговци, е-магазини и фирми – складово управление; труд и работна заплата (ТРЗ); справки за управленско счетоводство; инвентаризации; регистриране на фирма (търговско дружество); регистриране на търговска марка в България и/или в Европейския съюз.

Пълно данъчно счетоводство

Предлагаме ти услуги за данъчно счетоводство, за да си гарантираш спокойствие и да се фокусираш върху другите важни аспекти от дейността ти. Това включва:

 • Отчитане, обработка и представяне на необходимите данъчни и счетоводни документи пред съответните органи – НАП, НОИ и др.;
 • Подготовка на документи, необходими за регулярно подаване на годишна данъчна декларация (ГДД), други данъчни декларации и т.н.;
 • Обработка на документите и плащане на дължимите данъчни вноски в срок.

Годишно счетоводно приключване

Процесът по годишно приключване е продължителен и трудоемък, но когато се делегира на счетоводна кантора като NB Profit, той ще протече гладко и в съответствие с актуалната нормативна уредба.

Довери се на нашите експерти за изготвянето на твоя годишен финансов отчет и счетоводното приключване за годината.

 • Можем да извършим годишно приключване както за фирми, нерегистрирани по ЗДДС, така и за регистрирани;
 • Осъществяваме годишно приключване на фирми, е-магазини и търговци с различен предмет на дейност.

Данъчна защита

Ще ти съдействаме при всички видове данъчни проверки и ревизии, защото ние – експертите, които следим и отчитаме дейността ти пред ресорните ведомства, знаем как да го направим по правилния начин.

С NB Profit данъчните ревизии и проверки не са твоя грижа, а наша.

Управление и ревизия на склад

NB Profit може да ти предложи професионалните си знания и опит в счетоводното управление на складови наличности, както и при ревизии, данъчни проверки и др.

С услугите на NB Profit винаги имаш реална представа за складовите си наличности, а документацията, свързана със счетоводното им управление, е професионално поддържана и точна.

ТРЗ услуги

Извършваме всички видове услуги, свързани с управление на персонала и работната заплата (т.нар. ТРЗ услуги).

Предлагаме този вид обслужване както за фирми с персонал до 10 души, така и за такива със служители до и над 100 души.

ТРЗ услугите са свързани с обработката на документи, в т.ч. трудови договори, трудови книжки, документи за осигурени лица и др.

Също така изготвяме всички видове справки и отчети, които се подават ежемесечно или при назначаване/напускане на служители и/или работници; изплащаме трудови възнаграждения, болнични, отпуски и т.н.

Предлаганата цена на този вид услуги NB Profit формира на база брой служители, за които ще бъдат изпълнявани тези дейности.

Счетоводни операции за електронно банкиране

Нашите експерти извършват всички видове счетоводни операции, свързани с електронното банкиране на бизнеса ти.

Ние ще се заемем с всички видове плащания към контрагенти и бюджета, които ще бъдат направени в срок, както и с подготовката на нужните документи, за да се избегне рискът от санкции за бизнеса ти.

Международно счетоводство за внос и износ на стоки във или от България

Предлагаме също така услуги на фирми, търговци и е-магазини, чиято дейност е свързана с внос и износ на стоки във или от България.

При осъществяването на тези счетоводни процеси се ръководим от актуалните законови разпоредби на местно и международно ниво.

По този начин гарантираме, че всички финансово-счетоводни и данъчни операции са изрядни и ще протекат гладко и безпроблемно.

Справки за управленско счетоводство

NB Profit държи финансите ти под контрол.

Нашите служители ще ти съдействат чрез издаване на справки по шаблон, които съдържат данните, необходими за финансовото ти планиране.

Само с няколко клика или чрез заявка за съдействие от наш експерт цялата нужна финансово-счетоводна информация ще ти бъде подръка.

Често задавани въпроси

NB Profit предлага счетоводни услуги, цените на които варират в зависимост от следните фактори:

 • Тип дейност на фирмата
 • Брой фактури, които ще бъдат обработвани на месец
 • Брой документи за обработка на месечна база
 • Брой персонал при предоставяне на ТРЗ услугите
 • Дали фирмата е с регистрация по ДДС и др.

Предлаганите цени за счетоводни услуги от NB Profit можеш да видиш тук.

Посочените цени са ориентировъчни, а при необходимост от допълнителна информация можеш да се свържеш с нас.

Да, NB Profit е кантора за счетоводни услуги, чиито услуги са достъпни и за фирми, локализирани извън столицата.

Освен счетоводни услуги в София, предлагаме обслужване във всяка точка на страната, в която се намираш и/или извършваш дейността си.

Да, счетоводна къща NB Profit сключва договор за предоставяне на счетоводни услуги с всички свои клиенти.

Да, NB Profit предлага услуги и на двата типа фирми – без регистрация по ЗДДС и регистрирани по ДДС.

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате полезна информация и оферти