FB PIXEL Управление и инвентаризация на склад за бизнеса ти от NB Digital | NB Digital

Управление и инвентаризация на склад с NB Profit

Правилното управление на склад включва множество процеси – водене на актуална документация, ревизии, инвентаризации и непрекъснато проследяване на наличните стоки.

Освен чисто логистичната страна на складовото управление, съществуват и нормативни изисквания при провеждането, тъй като процесът е обвързан с данъчното облагане на твоя бизнес.

От NB Profit ти предлагаме професионални услуги за управление, ревизии и инвентаризация на склад.

Гарантираме качественото управление на твоите складове в съответствие с всички данъчно-счетоводни норми.

Получи безупречно складово управление сега!

Свържи се с нас

Пълно водене на склад от NB Profit

С NB Profit твоите складове ще бъдат управлявани по най-ефективния начин.

Услугите ни включват комплексни дейности, свързани с документалното завеждане на стока в склад и откриването на тези процеси в единна информационна система (водене на склад в Ексел).

Използваме иновативни организационни и счетоводни софтуери, за да бъде информацията за наличностите ти винаги актуална, в случай че искаш да направиш справка и/или при предстоящи ревизии.

Заприходяване и изписване на стоки

Процесът по заприходяване на стоки е дейност, при която стоките се приемат и регистрират в системата на склада, а промените се отчитат със съответните счетоводни документи. 

Процесът включва отразяване на физическото приемане на стоките в склада с тяхното наименование, код, единична цена и други.

Процедурите по заприходяване и изписване на продукция от склада следва да се проследяват и документират стриктно, тъй като от това зависи точността на информацията за наличностите.

Финансово-счетоводни документи

Управлението на склад и свързаните с него процеси, като заприходяване на активи или изписване на стоки от склад, е свързано с издаването на съответните документи.

Това могат да бъдат фактури, складова разписка за заприходяване (при постъпване на стоки, материали и други), както и разписки и/или друг тип първични счетоводни документи при изписване на материали от склад.

Ние ще се погрижим за това цялата изискуема документация, нужна за счетоводната отчетност на бизнеса ти, да бъде коректна и налична.

Ревизии и инвентаризации

И в двата случая – и при ревизии, и при инвентаризации – става дума за проверка на физическите наличности на стоките (материалите) спрямо данните от отчетните документи.

NB Profit ще ти съдейства и при двата процеса, свързани с установяване на реалните и документираните наличности в склада.

Независимо дали се прави с цел вътрешна проверка (инвентаризация), или външна проверка (инвентаризация) с цел данъчен контрол, експертите на NB Profit са насреща.

Поискай оферта за управление на инвентаризация и склад от NB Profit

Поискай оферта

Често задавани въпроси

Заприходяването на стоки се извършва при приемане на нови доставки или пристигане на материали в склада.

То включва проверка на доставените стоки, измерване на количествата и записване на данните за наличността.

Поне веднъж годишно и/или по преценка на управителя на фирмата.

Защото по този начин си гарантираш правилното им реализиране и документално отчитане както за вътрешнофирмените ти цели, така и при отчитане пред контролните органи.

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате полезна информация и оферти