FB PIXEL Международно счетоводство за внос и износ на стоки във и от България | NB Profit

Международно счетоводство за внос и износ на стоки във и от България с NB Profit

Вносът и износът на стоки са от ключово значение за хиляди бизнеси в страната и по света, а счетоводните услуги в тази област представляват неразделна част от тези процеси.

Ако извършваш търговска дейност с внос и/или износ на продукти, бизнесът ти подлежи на отчет и контрол по силата на различни нормативни актове.

NB Profit ти предлага пълна гама от услуги, съобразени с актуалните изисквания за международни счетоводни стандарти:

  • Извършване на счетоводни операции за отчитане на износ на стоки от България към всяка друга страна;
  • Извършване на счетоводни операции за отчитане на внос на стоки в България от която и да е държава;
  • Осчетоводяване на мито и ДДС при внос в България и/или износ в друга държава.

Експертни международни счетоводни услуги от NB Profit

Поискай оферта

Цялостно документално оформяне при импорт/експорт сделки от NB Profit

Документалното оформяне при внос или износ на стоки е от изключителна важност за успешното преминаване на границата на държавата вносител или износител.

Според изискванията на ЕС всеки митнически документ трябва да съдържа информация за произход на стоките, детайли за търговеца, датата на износа на стоката и др.

При износ или внос на стоки от ЕС се изискват някои от следните документи:

  • Обобщена декларация за въвеждане (ОДВ) – попълва се преди пристигане на стоките на митницата и съдържа информация за товарополучател и товародател (фирмена информация, имена);
  • Митническа декларация (Единен административен документ, ЕАД) – подава се по електронен път и съдържа информация за произхода на стоките. Към ЕАД върви и сертификат за преференциален или непреференциален произход, който е свързан с данъчното облагане и митническите такси;
  • Пътна товарителница (CMR) – дава информация за маршрута на стоките: от коя страна тръгват, до коя страна и как пътуват, кога трябва да бъдат доставени. Товарителницата служи и като доказателство за получаване след доставката на стоките.

В NB Profit ще се погрижим за подготовката на всички необходими документи за вноса или износа на стоки, осъществяван от фирмата ти.

Осчетоводяване на приходи и разходи

Износът и вносът на стоки като всяка друга стопанска дейност се свързват с генерирането на приходи и разходи, подлежащи на отчитане и данъчно облагане.

В NB Profit ще се погрижим за осчетоводяването на всички процеси, свързани с международни търговски сделки, подготовка на необходимите документи, отчитане и деклариране.

Спазване на международните счетоводни стандарти

За да бъде осигурено правилното и законно осчетоводяване на вноса или износа на твоя бизнес, са необходимо задълбочени познания в областта на международните счетоводни стандарти.

Довери се на екип от доказани експерти в областта на международното счетоводство, които ще откриеш в NB Profit!

Счетоводни консултации и добри практики за международна търговия

Дългогодишният ни опит в счетоводното отчитане на внос и износ на стоки във и от България до която и да е точка по света ни дава възможността да:

  • Извършваме счетоводни консултации за международна търговия за микро-, малки, средни и големи фирми в България, занимаващи се с международна търговия;
  • Имаме капацитет да предложим добри практики за международно счетоводство, от които бизнесът ти ще бъде максимално удовлетворен.

Абонаментно счетоводно обслужване при внос и износ

Възползвай се от услугите за абонаментно счетоводно обслужване за внос и износ на стоки от и във България и бъди спокоен за отчетността и законността на своята дейност. Ние ти предлагаме гъвкави възможности, достъпни цени и гарантираме високото качество на предлаганата услуга.

Международно счетоводство от NB Profit

Поискай оферта

Често задавани въпроси

Да, счетоводната кантора NB Profit извършва услуги в областта на международното счетоводство, независимо дали става дума за търговски сделки между държави извън, или в Европа.

Да, при двата типа счетоводство има съществени различия поради естеството на двата типа сделки.

Да, всеки бизнес, който извършва бизнес с внос и/или износ на стоки, има нужда от текущо счетоводно обслужване за този тип търговски сделки.

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате полезна информация и оферти