FB PIXEL Счетоводен одит и съдействие при данъчна ревизия | NB Profit

Счетоводен одит и съдействие от NB Profit при данъчна ревизия

Правилното водене на счетоводството е гарант за стриктна отчетност и законност, когато дойде моментът за провеждане на счетоводен одит и данъчна ревизия на фирма.

NB Profit ще ти окаже нужното съдействие при провеждане на данъчни ревизии и счетоводни одити. Ние си сътрудничим с лицензирани одитори и експерти в областта.

Съдействие при счетоводни одити

Екипът от лицензирани одитори и експерти на NB Profit ще ти съдейства при провеждане на счетоводни одити на бизнеса ти.

Услугата се отнася до извършването на проверка и контрола по спазването на законовите изисквания за счетоводство и контрол, инвентаризации и други проверки на вътрешнофирмено ниво.

Последващ контрол се осъществява от страна на органите по приходите (на НАП, а в някои случаи и на други), за да се гарантира спазването на данъчното и осигурителното законодателство.

Съдействие при данъчни ревизии и проверки

NB Profit може да бъде твой доверен партньор при провеждане на данъчна ревизия или друг тип проверка.

Нашата услуга включва:

  • Пълно съдействие за всички процеси, свързани с извършване на одити и данъчни ревизии – ще изготвим всички справки и документи (придружителни писма, обяснения и други), които са изискуеми от органите по проверка.
  • Комуникация и представителство на фирмата ти пред проверяващите органи – в лицето на NB Profit ще откриеш надежден партньор, който представлява ревизираното лице (фирмата ти) и комуникира от негово име.

Сътрудничество с лицензирани одитори

NB Profit има установени сътрудничества с лицензирани одитори, които следват доказано работещи практики в рамките на одитирането и прилагат утвърдените стандарти.

С нашата услуга получаваш:

  • Одиторски доклад с информация за риск, базиран на счетоводен одит, и насоки за належащи подобрения въз основа на установени факти и обстоятелства.
  • Напълно независимо становище по отношение на счетоводството и финансите ти, което ще ти послужи за предотвратяване на потенциални грешки в отчетността, изплащането на данъци и осигуровки и т.н.

Често задавани въпроси

Данъчната ревизия е проверка от страна на контролен орган за установяване на задължения за данъци и осигурителни вноски, дължими от ревизираните лица (фирми).

Данъчната ревизия преминава основно в три етапа:

  • Започва с връчването на заповед за възлагане на ревизия – органът, който я издава, има право да я изменя с основание за това, а ревизията следва да бъде извършена в срок, който започва да тече от датата на издаване на заповедта.
  • Извършване на ревизията – НАП събира документи и данни за установяване на факти, свързани с данъчното облагане.
  • Приключване на ревизията – контролното производство приключва с издаване на ревизионен акт, предшествано от издаването на ревизионен доклад. Ревизионният акт установява, определя, изменя или прихваща публични задължения за данъци и осигуровки.

У нас данъчни ревизии се възлагат от органа по приходите – Национална агенция по приходите (НАП).

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате полезна информация и оферти