FB PIXEL Услуги за регистрация по ДДС | NB Profit

Регистрация по ДДС – професионални услуги от NB Profit

Регистрация по ЗДДС е задължителна стъпка в дейността на фирми, които реализират оборот от 100 000 лв.

Процедурата е свързана с подготовка на набор от документи и тяхното депозиране в НАП, при това нееднократно (при липса на електронен подпис).

Дейностите по задължителна регистрация по ДДС можеш да делегираш на експертите на NB Profit.

Услуги за регистрация по ДДС от NB Profit

NB Profit предоставя пълна гама от услуги за регистрация по Закона за ДДС.

Регистрацията по ДДС е възможна в три основни случая:

 • Регистрация по избор на предприятието – фирмата сама решава да се регистрира по ДДС, за да развива дейността си в друга държава членка, да се възползва от определени данъчни предимства и други съображения;
 • Задължителна регистрация – за фирми, които са реализирали оборот от 100 000 лв. през предходните 12 месеца;
 • Регистрация по инициатива на НАП.

Експертите на NB Profit могат да ти съдействат в целия процес по регистрация. Единственото, което трябва да направиш, е да се свържеш с екипа ни и да заявиш тази услуга.

Консултации и съответствие с нормативните изисквания

Освен за дейностите, свързани с процедурата за задължителна регистрация по ДДС и/или по избор/инициатива на контролния орган по приходите, експертите на NB Profit:

 • Ще те консултират относно всички дейности, свързани с регистрацията за целите на данъчното облагане – кога е добре да се регистрираш по желание и кога да го направиш по задължение;
 • Ще отговорят на всичките твои въпроси, ръководейки се от актуалните разпоредби на данъчното право – Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за неговото прилагане (ППЗДДС), за да имаш спокойствието, че бизнесът ти е 100% изряден.

Изготвяне и подаване на документация

Няма нужда да познаваш всички законови изисквания и/или детайли около бъдещата ти регистрация по ЗДДС, защото нашият екип има дългогодишен опит в тази област.

NB Profit ще подготви всички необходими документи, в т.ч.:

 • Заявление за регистрация по ДДС
 • Декларация за дейността на фирмата
 • Справка за облагаем доход
 • Оборотна ведомост.

След като се уверим, че всички документи са изрядни, ще имаме грижата да ги подадем в пълнота и в срок до компетентно териториално поделение на НАП по електронен път.

Със съдействието на NB Profit регистрацията ти по ДДС става максимално бързо и лесно, за да имаш времето и спокойствието да се фокусираш върху основната си дейност.

Месечно счетоводно обслужване на фирми по ДДС

След регистрацията по ДДС за фирмите възникват допълнителни задължения, свързани с отчетността.

Тук се включват: подаване на данъчни декларации на месечна база, справки за отчитане на данъци, внасяне на дължими данъци за реализирани продажби на стоки и услуги и т.н.

За да се гарантира пълна отчетност и да се минимализира рискът от санкции по отношение на данъчното законодателство, NB Profit може да ти предложи месечно счетоводно обслужване.

Често задавани въпроси

Законът за данък върху добавената стойност определя условията за задължителна регистрация по ДДС.

Всяко данъчно задължено лице на територията на страната с оборот минимум 100 000 лв. за последователен период, не по-дълъг от последните 12 месеца преди текущия месец, задължително се регистрира по ДДС.

Това става с подаване на заявление за регистрация в НАП в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период (чл. 96, ал. 1 от Закона).

Да, Законът предвижда задължителна регистрация по ДДС и в някои други случаи на извършване на дейност, сред които:

 • Когато извършваш доставка на стоки и услуги с място на изпълнение в страната (данъкът се дължи от получателя на стоката или услугата);
 • Когато извършваш доставка на стоки и услуги с монтаж и инсталиране за собствена сметка на територията на България /само в случаите, когато си лице, установено в друга държава членка и не си установено в България/;
 • При изпълнение на облагаемите вътреобщностни придобивания – в този случай следва да се регистрираш не по-късно от 7 дни преди датата, на която ще бъде превишен оборотът от 20 000 лв.

В случай че дейността ти ще се осъществява на територията на България, можеш да изчакаш, преди да се регистрираш по ДДС.

Ако ще предоставяш стоки или услуги на лица (физически и юридически) в ЕС, трябва да се регистрираш по ДДС още преди да направиш първата си продажба и/или да предоставиш първата си услуга на територията на Съюза.

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате полезна информация и оферти