FB PIXEL Следене на салда и извършване на плащания с фирмени карти | NB Profit

Следене на салда и извършване на плащания с фирмени карти от NB Profit

NB Profit предоставя комплексни услуги за бизнеса ти, свързани с дебитни и кредитни карти.

Нашите експерти управляват и следят всички плащания с фирмени карти, нареждат такива и се грижат за надлежното им осчетоводяване.

Свържи се с NB Profit

Поискай оферта

Комплексни услуги за дебитните и кредитните карти на твоята фирма

Избирайки услугите на счетоводна кантора NB Profit, си гарантираш, че финансите ти и всички видове плащане са в сигурни ръце.

Ще се погрижим за всички процеси, свързани с фирмените ти плащания към контрагенти и/или крайни клиенти, в т.ч.:

  • Следене на всички движения по фирмените карти и използване за различни видове разплащания;
  • Плащане на всички дължими вноски към бюджета и/или към други лица посредством използваните от бизнеса ти картови платежни средства;
  • Осчетоводяване на всички финансови операции, преминаващи през картовите ти сметки, в съответствие със законовите разпоредби и действащите счетоводни стандарти.

Следене на текущи движения

NB Profit ще се погрижи за регулярното проследяване на всички движения по твоята карта, използвана за бизнес разплащания:

  • Осъществяваме текущ контрол на движенията в сметките ти и свързаните с тях дебитни и/или кредитни карти;
  • Грижим се за надлежното вписване на този тип движения в съответните счетоводни сметки, за да гарантираме пълна и прозрачна отчетност на бизнеса ти;
  • Получаваш достъп до цялата информация, относима към фирмените ти финанси.

Нареждане на всички видове плащания

Когато имаме правомощията да управляваме банковите сметки и карти на твоята фирма, ние ще се погрижим да наредим следните видове плащания:

  • Към бюджета – данъци, такси, осигуровки и др.
  • Към доставчици, партньори и всички други лица, свързани с бизнес процесите, извършвани от твоята фирма.

Осчетоводяване на всички движения по картите

Всички видове плащания – в брой, с кредитни и дебитни карти, както и чрез междубанкови сметки, подлежат на осчетоводяване.

С услугите на счетоводна кантора NB Profit всички фирмени карти за разплащане, използвани от служителите ти, подлежат на стриктно проследяване и осчетоводяване.

Доверявайки се на нашия експертен екип, финансите и счетоводството ти са в сигурни ръце. 

Често задавани въпроси

NB Profit е счетоводна кантора, която ти предоставя пълна гама от услуги в областта на счетоводството.

Довери се на екип от специалисти, които ще се погрижат за следенето и точното осчетоводяване на картите, притежавани от твоята фирма.

Цената за услугата се определя от различни фактори, като ключов е обемът на стопанските операции, свързани с плащания с дебитни и кредитни карти, които извършваш.

Като се има предвид регулярният характер на този тип процеси, NB Profit може да ти предложи абонаментно обслужване, включвайки повече от една услуга в обслужването, което получаваш.

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате полезна информация и оферти