FB PIXEL Видове счетоводни услуги за онлайн магазин | NB Profit

Кои са видовете счетоводни услуги за онлайн магазин?

Кои са видовете счетоводни услуги за онлайн магазин?
През последното десетилетие онлайн магазините стават все по-популярни, тъй като много купувачи смятат пазаруването от тях за по-удобно. Може да не смяташ, че воденето на счетоводство на онлайн магазин се различава от счетоводството на физически магазин, но има разлики. Основната е в начина на обработка и отчитане на продажбите. Поради това трябва непременно да потърсиш счетоводни услуги от специалисти в счетоводна фирма. Ако ти предстои да откриваш онлайн магазин, е необходимо да обмислиш добре основни аспекти като избор на начина на разплащане, къде и как ще се складира стоката, как ще бъде осъществяване логистиката и за деклариране в системата на НАП. Регистрация в НАП е последната стъпка преди стартирането на дейността на онлайн магазина. Регистрацията на онлайн магазини в НАП е задължителна при плащане в брой, посредством платежни системи и др., изискващи издаване на касов бон. Регистрация на магазина в НАП не е задължителна, ако приема плащания само по банков път или  с наложен платеж, или пощенски паричен превод. Съществува голямо разнообразие от счетоводни услуги за онлайн магазин. Воденето на счетоводство съобразно Закона за счетоводството е от голямо значение, за да се избегнат различни правни санкции. Всички счетоводни услуги, свързани с електронната търговия, ще ти гарантират спокойствието, че работата на онлайн магазина върви гладко и ефективно.

Счетоводни услуги за поддържане на финансова документация

Едно от задълженията ти, след като си направил регистрация в НАП, е да подаваш към агенцията ежемесечно стандартизиран одиторски файл. Той съдържа информация за направените месечни поръчки и осъществените продажби. Подаването му е по електронен път и обикновено изисква счетоводни услуги. Освен да се консултираш за спазване на сега действащото законодателство, услугите, свързани с поддръжката на финансовите документи, могат да бъдат водене на ведомости, на отчети, годишно счетоводно приключване, оформяне и подаване на декларации по ДДС и др. Документирането на дейността от счетоводител е задължителна според законите България . Независимо дали сега стартираш магазина си, или той вече работи, важно е да се свържеш с подходяща счетоводна къща.

Съответствие с изискванията за данъци върху продажбите и отчитане

От НАП посочват уточнението, че продажбата на стоки и услуги онлайн не се различава от традиционно извършваните и данъчните задължения са същите. За данъчни цели се използват постановките от Законите за корпоративното облагане, за митниците, за защита на потребителите, Търговския и Валутния закон и др.

Управление на запасите и отчитане на разходите

Като се използва система за управление на запасите, това помага да се избегнат липси или скъпоструващи излишъци. Тя е свързана и със системата за проследяване на разходите. Използването на софтуерна програма с необходимите функции и съобразена с търговското оборудване също помага за ефективно управление  на стоки и отчитане на разходите.

Обработка на плащания и осчетоводяване

Payment processing and accounting
Алтернативните начини за плащане, характерни за електронната търговия, могат да са различни. Счетоводната услуга за обработката и осчетоводяването им се осъществява чрез надеждни платформи, които са съвместими с платежните решения.

Услуги по управление на заплатите

Избраната от теб счетоводна къща ще се погрижи изцяло за важната част от бизнеса ти като заплатите на персонала. Управлението на документи като трудови договори, уведомления до НОИ, различни декларации, трудови книжки и др. много лесно се постига с помощта на специална ТРЗ програма.

Изготвяне и анализ на финансови отчети

Анализът и изготвянето на финансовите отчети на електронния магазин, както и при всеки друг, може да отнеме много време и изисква голям опит, отнасящо се особено за годишния финансов отчет. Доверявайки се на професионални счетоводни услуги, ще разчиташ на надеждно и коректно изготвени финансови отчети.

Управление на вземания и задължения

Проследяването на задълженията и вземанията е от изключително значение за отчитане на всеки аспект от твоя бизнес. С подходяща софтуерна програма управлението им се извършва лесно, бързо и сигурно чрез счетоводното им отразяване.

Анализ и прогнозиране на паричните потоци

Много добра представа за финансите дава анализът на паричните потоци. Използването на счетоводна услуга за подобен анализ помага за получаване на ключова информация за движението на паричните потоци. По този начин решенията на собствениците на онлайн магазините ще бъдат по-информирани, за да разпределят по правилен начин ресурсите си.

Изготвяне и наблюдение на бюджета

С правилно изготвен бюджет твоят онлайн магазин ще работи безпроблемно и системата за проследяване ще помогне да се следи движението на паричния поток. Реалистичният баланс между нуждите на бизнеса и възможностите му е ключ към финансовата дисциплина.

Изготвяне на финансов отчет и данъчни декларации в края на годината

Preparation of financial statements and tax declarations at the end of the year
Съставянето на финансовите отчети  присъства като услуга във всички оферти на счетоводните къщи. Заедно с изготвянето и подаването на справки-декларации и данъчната декларация в края на годината, подобна счетоводна услуга гарантира правилен и навременен документооборот.

Одиторски ревизионни услуги

Поне веднъж в годината на магазина трябва да бъде направен одит с цел консултиране и подобряване на изпълнението на дейностите и ангажиментите. Абонаментът за счетоводни услуги може да включва и одиторски, за да се оценят рисковете, ефективността на финансовия контрол и др.

Планиране и спазване на данъчното законодателство

Данъчните ти задължения като търговец, продаващ стоки в електронен магазин, включват корпоративен данък, облагане с ДДС и др. Консултацията със счетоводител ще ти даде сигурност, че спазваш коректно всички задължения, които са регламентирани във всички закони и разпоредби.

Услуги по предотвратяване на измами

За минимизиране на риска от измами е важно да се насочиш към опитни счетоводители за ясни насоки и компетентни счетоводни консултации. Освен това надеждната счетоводна къща разполага с много инструменти за предотвратяване на измами.

Преглед и прилагане на вътрешен контрол

Всеки, който притежава бизнес, има нужда от вътрешен контрол, за да получи представа за състоянието му и насоки за развитие. Целите на контрола са да се проучи изпълнението на транзакциите, защитата на активите, спазване на законите и др.

Консултации за сливания и придобивания

Ако си в процес на търсене на подходящ бизнес за придобиване или се интересуваш от условията на сливане, счетоводната къща ще ти предложи консултация. Също така, тя може да ти бъде полезна и с подготовка на съответната документация за осъществяване на сделката.

Услуги по оценка на бизнеса

Каквато и да е целта ти да желаеш оценка, специалистите ще изберат съответния подход за нея – по доходите, по активите или чрез пазарна оценка. Въз основа на тази информация ще направят одит на финансовия отчет, на IT сигурността и други аспекти на бизнеса ти.

Финансово консултиране и стратегическо планиране

Financial consulting and strategic planning
Задълбочените финансови анализи и консултациите са полезни за разработване на бизнес планове и установяване на оценката на текущото състояние. Оценката на потенциала създава възможност за по-ефективно стратегическо планиране на дейността на магазина.

Услуги по управление на риска

Тези услуги помагат при подготовката на документация, дават отговори на запитвания за одит и др. Също така, тези услуги консултират за специфични финансови инструменти за идентифициране на рисковете в бизнеса.

Настройване и обучение на счетоводен софтуер

Бързото и правилно осчетоводяване в онлайн магазин и предоставянето на адекватна информация е невъзможно без добър счетоводен софтуер. В пакета счетоводни услуги на много счетоводни къщи ще откриеш и услуга за настройване и обучение на счетоводен софтуер. Това е предимство, особено ако документооборотът е по-голям.

Често задавани въпроси

Има много ползи, сред които е подаването на информация към НАП, оптимизацията на разходи, подаването на задължителни декларации, изготвяне на отчети и др.

Определящи фактори са оборотът, наличието на ЗДДС регистрация, бройката на  служителите и големината на документооборота.
При оборот от 100 хил. лв. или повече регистрацията по ЗДДС в България е задължителна.

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате полезна информация и оферти