FB PIXEL Еднократни счетоводни услуги | NB Profit

Еднократни счетоводни услуги от NB Profit

Имаш малко на брой стопански операции и абонаментното счетоводство не е подходящият избор за теб?

В този случай NB Profit може да ти предложи идеалното решение – пълна гама от еднократни счетоводни услуги, в т.ч. финансови и счетоводни консултации.

Еднократните счетоводни услуги са насочени към микро-, малки и средни предприятия, които нямат сключен договор със счетоводна къща.

Счетоводни консултации от NB Profit

Извършваме услуги при поискване на фирми или физически лица, които не познават отблизо законовите разпоредби или имат нужда от професионален счетоводител, за да се консултират относно:

 • Различни видове счетоводни въпроси;
 • Специфични фирмени казуси, свързани с текущи счетоводни дейности или годишно приключване;

Подготовката на декларации, отчети, справки, данъчно-осигурителна документация за физически и юридически лица.

Еднократни счетоводни услуги от експертите на NB Profit

Като кантора, специализирана в областта на фирменото счетоводно обслужване, NB Profit ти предоставя пълната гама услуги, от които имаш нужда.

Те са достъпни както за фирми, така и за физически лица, които се нуждаят от консултация и/или от услуга, свързана с попълване на документи, справки, декларации и др. в областта на счетоводството и данъците.

Счетоводни услуги за фирми

Обслужваме клиенти, които имат нужда от експерт-счетоводител по повод осчетоводяването и подготовката на документи, свързани с:

 • Годишно счетоводно приключване – подготовка на годишни финансови отчети, баланси, ОПР, отчет за паричните потоци и всички други, необходими за изготвянето на годишен финансов отчет на предприятието;
 • Изготвяне и подаване на декларации и документи (приложения) за внасяне на данъци, осигуровки и други към НАП, НОИ и ресорните ведомства;
 • Регистрация на търговски дружества (фирми);
 • Регистрация на търговска марка;
 • Регистрация/дерегистрация по ДДС.

Счетоводни услуги за физически лица

Обслужваме и клиенти, които имат нужда от експерт-счетоводител за следните видове услуги:

 • Изготвяне на годишна данъчна декларация (ГДД) и/или подаването ѝ към НАП от името на лицето;
 • Регистрация на самоосигуряващи се лица, подготовка и подаване на изискуемите справки, отчети и декларации;
 • Регистрация на лица, упражняващи свободна професия, в регистър БУЛСТАТ и/или в НАП;
 • Заявка и/или получаване на различни видове удостоверения – за липса на задължения, за получени приходи през годината, за изплатени данъци и други справки и удостоверения, изискуеми от данъчните и/или осигурителните органи;
 • Регистрация на ФЛ по ДДС;
 • Подготовка и подаване на декларации по системата Интрастат на лица, които не са извършвали икономическа дейност през съответната година.

Често задавани въпроси

NB Profit предлага широка гама от еднократни счетоводни услуги, като цените варират според типа услуга, броя на документите, които следва да бъдат изготвени, и дейностите, които следва да бъдат извършени.

Цените за еднократни счетоводни услуги за ЮЛ и/или ФЛ можеш да видиш тук, а при нужда от допълнителна информация да се свържеш с нас.

Това зависи преди всичко от:

 • Типа дейност, която извършваш
 • Счетоводните услуги, от които се нуждае бизнесът ти
 • Броя документи, които следва да бъдат отчетени на месечна база, и др.

Да, счетоводна кантора NB Profit предлага услуги както на микро-, малки, средни и големи предприятия, така и на физически лица.

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате полезна информация и оферти