FB PIXEL Осчетоводяване на картови и платежни системи | NB Profit

Осчетоводяване на картови и платежни системи от NB Profit

Картовите плащания и тези, извършвани посредством различни платежни системи в България и чужбина, са утвърдена практика в онлайн търговията.

С услугите на NB Profit имаш спокойствието и сигурността, че всички плащания, извършвани посредством международни платежни системи и карти, ще бъдат надлежно осчетоводени в отчетите ти.

Счетоводно управление на банкови сметки и платежни системи от NB Profit

NB Profit ще ти предложи комплексни услуги, свързани с откриването и управлението на фирмени банкови сметки, платежни системи и др., с които да оптимизираш бизнес плащанията си.

Можеш да разчиташ на нашия експертен екип от счетоводители и финансови специалисти за осчетоводяване на движенията по всички сметки и платежни системи, което извършваме регулярно и при спазване на разпоредбите на действащата законова уредба.

Откриване и управление фирмени банкови сметки

NB Profit е твоят сигурен счетоводен партньор, когато имаш нужда от:

  • Откриване на фирмена банкова сметка
  • Цялостно управление на сметката – извършване на плащания и постъпване на приходи по нея
  • Движение на капитали и плащания, преминаващи през платежните системи на банката, обслужваща бизнеса ти.

Важно! Цените за счетоводно обслужване на картови и платежни системи зависят от броя карти и/или банкови сметки, операциите за които ще се осчетоводяват. Цената расте пропорционално с броя карти/сметки, за които се предоставят счетоводни услуги.

Осчетоводяване на приходи от платежни системи

При приемане на плащания с кредитни карти, както и от различни картови платежни системи възниква законово изискване за отчитане на постъпилите средства.

Независимо дали става дума за осчетоводяване на услуги, предоставени на клиентите ти, или за осчетоводяване на покупка, направена в магазина ти – ние ще се погрижим всичко да бъде отчетено по надлежния ред.

Осчетоводяване на всички дигитални финансови операции

Всички финансови операции, реализирани със съвременните дигитални финансови инструменти, ще бъдат отчетени и документирани съгласно изискванията.

Без значение дали имаш нужда от осчетоводяване на разходи за реклама, или на покупка на материали, ние сме насреща да ти съдействаме както в момента, така и в дългосрочен план.

NB Profit ще извърши всички процеси, свързани с:

  • Приемане на картови плащания през интернет
  • Банкови плащания на фирми към контрагенти, крайни клиенти и други
  • Всички форми на плащания за фирмата в международната търговия, в т.ч. осчетоводяване на дропшипинг, осчетоводяване на валутни операции и др.

Тук не говорим просто за осчетоводяване на фактура за покупка, а за цялостно съдействие по управление на процесите, свързани с използваните от бизнеса картови и платежни системи.

Често задавани въпроси

Да, тъй като сами по себе си този тип плащания предполагат извършване на стопанска операция, съдействието от счетоводител е определящо за изрядното им отчитане.

Защото този аспект от дейността ти е един от ключовите по отношение на регулярната ти финансова отчетност.

Повечето съвременни фирми делегират управлението на тези процеси на счетоводител, за да са сигурни, че се отчитат редовно и в пълнота.

Картовите и платежните системи са съвременни инструменти за извършване на безкасови плащания посредством дебитни и кредитни карти, както и чрез онлайн системи за разплащания.

Използват се както за извършване на междуфирмени плащания, в т.ч. и трансгранични, така и от крайни потребители при покупка на продукти и плащане за услуги онлайн.

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате полезна информация и оферти